November 28, 2022

Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί προς Κεραμέως: Εναρμονιστείτε με το νόμο και τα κοινωνικά δικαιώματα

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας της Ελλάδας, Νίκη Κεραμέως, στέλνει η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ΕΤUCE), αναφορικά με το ζήτημα της ζωντανής μετάδοσης των σχολικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Με την επιστολή της, υπενθυμίζει στην υπουργό πως η μη κλήση των εκπαιδευτικών σε διαβούλευση αντιβαίνει τις διατάξεις του Eυρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που και η Ελλάδα έχει ψηφίσει, ενώ παράλληλα συνοψίζει τα προβλήματα και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη ζωντανή αναμετάδοση των σχολικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Πιο αναλυτικά, το συνδικαλιστικό όργανο των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών αναφέρει:

«‘Υστερα από την επιστολή που σας έστειλε η ETUCE στις 30 Απριλίου 2020, υπενθυμίζοντας στην Ελληνική Κυβέρνηση να συνεργάζεται δημιουργικά με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα ιδιαίτερα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η ρύθμιση για την απευθείας μετάδοση μαθημάτων από τη σχολική τάξη υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 Μαΐου του 2020 με μία τροποποίηση/προσθήκη σε άλλο νόμο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, διαβούλευση ή διάλογο με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.

Κατανοώντας ότι αυτό το βήμα ήταν ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης κάτω από εξαιρετικές συνθήκες και η διάρκειά του είναι περιορισμένη, ως το τέλος του σχολικού έτους 2019-2020, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών συνδικάτων από όλα τα στάδια διαβουλεύσεων αψηφά το άρθρο 21β του Eυρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 18 Μαρτίου 2016, καθώς και τη διάταξη για το δικαίωμα στην πληροφορία και την διαβούλευση η οποία επισημαίνει ότι «οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και πρακτική: να καλούνται σε διαβούλευση έγκαιρα πάνω στις προτεινόμενες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζόμενων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες με την εφαρμογή τους» 

Επιπρόσθετα, η ψήφιση της ρύθμισης και της τροποποίησης/προσθήκης ξεκάθαρα δείχνει ότι έχει αγνοηθεί η διάταξη 8 «Κοινωνικός Διάλογος και συμμετοχή εργαζόμενων» του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που δηλώνει ότι «Οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και να προσέρχονται σε διάλογο έγκαιρα σε θέματα που τους αφορούν» όπως και η διάταξη 10 «Υγιές, Ασφαλές και Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και προστασία δεδομένων».

Πιο κάτω το συνδικαλιστικό όργανο των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών στέκεται στα προβλήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο μέτρο, σχολιάζοντας πως «η Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής/ καταχώρισης δεδομένων, εγείρει σημαντικές δυσκολίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό αναφορικά με την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας αφ’ ενός και πολλά επαγγελματικά ζητήματα αφ’ ετέρου».

Στη συνέχεια συνοψίζονται τρία βασικά ζητήματα που άπτονται του μέτρου:

  • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού: Η διαδικτυακή μετάδοση μαθημάτων συνεπάγεται την κυκλοφορία on line υλικού/περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς επ’ ωφελεία αποκλειστικά των μαθητών τους και εγείρει το θέμα της ιδιοκτησίας του περιεχομένου καθώς και του προορισμού του.
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια on line: Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοείται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζεται προσωπικά του στοιχεία στις μαγνητοσκοπήσεις και άρα εκθέτουν τους εαυτούς τους σε οποιαδήποτε τυχόν on line εξέταση/έλεγχο. Αυτό με τη σειρά του εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία και την πρόληψη της παρενόχλησης on line και άσκησης βίας από τρίτο πρόσωπο με σοβαρές συνέπειες για την on line ασφάλειά τους, την ιδιωτικότητα και την ψυχο-κοινωνική τους υγεία.
  • Εκπαιδευτική αυτονομία/αυτενέργεια: Όλες τις εποχές και ειδικότερα τώρα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 και των έκτακτων διδακτικών μέτρων, οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες πρέπει να μπορούν να καθορίσουν τις αρμόζουσες διδακτικές μεθόδους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τις οποίες θεωρούν καλύτερες και κατάλληλες για να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους μαθητές, με στόχο να ανταποκριθούν όσο καλύτερα γίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και να διασφαλίσουν τα καλύτερα κατά το δυνατό μαθησιακά αποτελέσματα.

 

Η επιστολή κλείνει με έκκληση προς την υπουργό να εναρμονιστεί με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και την υποχρέωση διεξαγωγής μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου για την προστασία δεδομένων, ενώ παράλληλα καλεί την κ. Κεραμέως να προσαρμοστεί στις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, «οι οποίες αναφέρουν ότι ένα κλίμα εμπιστοσύνης, δομημένο πάνω στον κοινωνικό διάλογο και τον τριμερισμό, είναι θεμελιώδες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19 και των συνεπειών του».

 

*(Η ETUCE αποτελεί έναν πανευρωπαϊκό φορέα που εκπροσωπεί 132 συνδικάτα της εκπαίδευσης και συνολικά 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα αποτελεί αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο και για αυτό το λόγο συμμετέχει συχνά σε συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαίδευσης (EFEE) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου, προκειμένου να συζητά θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης που έχουν σχέση με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και γενικά το προσωπικό που απασχολείται στην εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, αποτελεί κομμάτι της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εκπαίδευσης.)

Leave a Reply

%d bloggers like this: